Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

ADMINISTRATIEKANTOOR PAPERWHITE

Mijn Blog

Blog

view:  full / summary

Vernieuwd huwelijksvermogensrecht

Posted on September 23, 2014 at 6:08 AM Comments comments (6)
Vanaf 1 januari 2012 leidt het indienen van een verzoek tot echtscheiding direct tot ontbinding van de huwelijksgoederen gemeenschap. 

Na ontbinding van de huwelijksgemeenschap is het privévermogen van elke echtgenoot afgeschermd voor gemeenschapsschulden. Schuldeisers kunnen zich alleen nog verhalen op hetgeen de echtgenoot heeft verkregen als gevolg van de ontbinding van de huwelijksgemeenschap. 

Bron: Belastingbelangen


Urenadministratie

Posted on June 14, 2013 at 10:32 AM Comments comments (5)
Sommige fiscaal voordelige regelingen zijn afhankelijk van het urencriterium. Denk aan de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, fiscale oudedagsreserve, meewerkaftrek en aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk.

U moet aannemelijk maken dat u 1225 uur in uw onderneming heeft gewerkt. En dat moet u bijhouden, precies wat u gedaan heeft van hoe laat tot hoe laat. Een achteraf opgestelde urenadministratie is meestal ongeldig. Weet u nog precies wat u 2 jaar geleden  heeft gedaan van hoe laat tot hoe laat?

Veel werk? Ja. Maar als elk uurtje door gefactureerd kan/moet worden, doet u het ook!

Het zijn niet alleen de directe uren die mee tellen. Ook de indirecte uren tellen mee. Bijvoorbeeld: reisuren (ook woon- werk verkeer), overleg, telefoongesprekken met klanten, doen van administratie, website verbeteren, reclame maken, nieuwe klanten zoeken, etc.

Het gaat om uren van werkzaamheden met een zakelijk belang.Bron: Belastingbelangen

Update vragen en antwoorden over besluit verlaagd btw tarief

Posted on May 29, 2013 at 7:40 AM Comments comments (0)
Hieronder een linkje naar FAQ met betrekking tot het verlaagde btw tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen. Deze zijn onlangs geactualiseerd. 

Dit geldt ook voor onderhoud aan uw tuin, indien uw woning ouder dan 2 jaar is.  

Het linkje naar FAQ en een linkje naar het besluit BLKB/2013/305M van 28 februari 2013 (verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen)

BTW schuld

Posted on May 22, 2013 at 9:51 AM Comments comments (4)
Binnenkort gaat de belastingdienst ondernemers controleren op nog openstaande BTW schulden van voorgaande jaren! Zij doen dit door de BTW aangiften te vergelijken met de aangifte Inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting.

Als je nog BTW te betalen of te ontvangen hebt, geef dit dan aan vóór 1 juni 2013. Zo voorkom je boetes en naheffingen.

Meestal zal een vergeten factuur wel in de aangifte van de volgende periode zitten, maar soms komt er bij het samenstellen van het jaarverslag nog een BTW schuld naar voren. Is dit bedrag minder dan € 1.000,- kan je het meenemen in je eerstvolgende aangifte. Is het hoger dan € 1.000,- moet je een suppletie indienen.

Ook als u nog recht heeft op een teruggave van BTW kan u een suppletie indienen.

Factuureisen per 1 januari 2013

Posted on April 16, 2013 at 1:32 PM Comments comments (0)
Omdat ik toch nog regelmatig facturen tegenkom die niet aan de wettelijke eisen voldoen, hieronder even een duidelijk overzicht waar de facturen dan allemaal aan moeten voldoen.
 
Op alle facturen moeten de hieronder genoemde basisgegevens vermeld worden. Facturen die niet aan deze eisen voldoen, moet u herstellen. Uw afnemer heeft anders geen recht op aftrek van btw! Controleer ook de facturen die u ontvangt! Deze moeten ook aan onderstaande eisen voldoen!
 
Basisgegevens facturen
 • uw naam, adres en btw-nummer
 • uw KvK-nummer (als u bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel)
 • een uniek volgnummer
 • de datum waarop de factuur gemaakt is
 • de naam en het adres van uw afnemer
 • de datum waarop, of het tijdvak waarin de goederen of diensten zijn geleverd
 • het aantal geleverde goederen of diensten
 • een omschrijving van de goederen of diensten die u hebt geleverd
 • het btw-tarief dat u in rekening brengt
 • het bedrag dat u in rekening brengt, exclusief btw
 • het btw-bedrag
 
In sommige situaties gelden aangepaste regels voor uw facturen:
 • U levert margegoederen? Dan kunt u misschien gebruik maken van de margeregeling.
 • U maakt gebruik van de verleggingsregeling? U vermeldt op de factuur ‘btw verlegd’ en het btw-nummer van die afnemer.
 • U levert vrijgestelde goederen of diensten? U vermeldt op de factuur dat een vrijstelling van toepassing is.
 • U levert goederen aan ondernemers in andere EU-landen? U brengt 0% btw in rekening en vermeldt het btw-nummer van die afnemer.
 • U levert diensten aan ondernemers in andere EU-landen? Gebruik het ‘hulpmiddel Diensten in en uit het buitenland‘.
 • U levert goederen of diensten aan ondernemers buiten de EU? U brengt 0% btw in rekening.
 
Hoe factureert u digitaal?
Als u uw facturen digitaal verzendt, moeten ze aan dezelfde voorwaarden voldoen als papieren facturen.
 
Wanneer moet ik de factuur versturen?
U moet uw factuur versturen voor de 15e van de maand ná de maand waarin u uw product of dienst heeft geleverd. Bijvoorbeeld: u geeft op 23 juni een workshop, dan verstuurt u de factuur voor 15 juli.
 
 

Rss_feed

0