Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

ADMINISTRATIEKANTOOR PAPERWHITE

Mijn Blog

Blog

Factuureisen per 1 januari 2013

Posted on April 16, 2013 at 1:32 PM Comments comments (0)
Omdat ik toch nog regelmatig facturen tegenkom die niet aan de wettelijke eisen voldoen, hieronder even een duidelijk overzicht waar de facturen dan allemaal aan moeten voldoen.
 
Op alle facturen moeten de hieronder genoemde basisgegevens vermeld worden. Facturen die niet aan deze eisen voldoen, moet u herstellen. Uw afnemer heeft anders geen recht op aftrek van btw! Controleer ook de facturen die u ontvangt! Deze moeten ook aan onderstaande eisen voldoen!
 
Basisgegevens facturen
 • uw naam, adres en btw-nummer
 • uw KvK-nummer (als u bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel)
 • een uniek volgnummer
 • de datum waarop de factuur gemaakt is
 • de naam en het adres van uw afnemer
 • de datum waarop, of het tijdvak waarin de goederen of diensten zijn geleverd
 • het aantal geleverde goederen of diensten
 • een omschrijving van de goederen of diensten die u hebt geleverd
 • het btw-tarief dat u in rekening brengt
 • het bedrag dat u in rekening brengt, exclusief btw
 • het btw-bedrag
 
In sommige situaties gelden aangepaste regels voor uw facturen:
 • U levert margegoederen? Dan kunt u misschien gebruik maken van de margeregeling.
 • U maakt gebruik van de verleggingsregeling? U vermeldt op de factuur ‘btw verlegd’ en het btw-nummer van die afnemer.
 • U levert vrijgestelde goederen of diensten? U vermeldt op de factuur dat een vrijstelling van toepassing is.
 • U levert goederen aan ondernemers in andere EU-landen? U brengt 0% btw in rekening en vermeldt het btw-nummer van die afnemer.
 • U levert diensten aan ondernemers in andere EU-landen? Gebruik het ‘hulpmiddel Diensten in en uit het buitenland‘.
 • U levert goederen of diensten aan ondernemers buiten de EU? U brengt 0% btw in rekening.
 
Hoe factureert u digitaal?
Als u uw facturen digitaal verzendt, moeten ze aan dezelfde voorwaarden voldoen als papieren facturen.
 
Wanneer moet ik de factuur versturen?
U moet uw factuur versturen voor de 15e van de maand ná de maand waarin u uw product of dienst heeft geleverd. Bijvoorbeeld: u geeft op 23 juni een workshop, dan verstuurt u de factuur voor 15 juli.
 
 

0